TOPlist
<< zpět na novinky
 

Výklad pravidel - přihlášení na závody po zrušení jiných závodů kvůli počasí

-> 22.06.2020
VV ČJF vydal závazný výklad z pravidel týkající se přihlašování na závody, který umožňuje dohlášení dvojicím Sportovec/kůň na již zahájené závody po termínu uzávěrky v případě, že jsou původní závody, na které byla dvojice přihlášena zrušeny v důsledku nepředvídatelných okolností.

s ohledem na komplikace, které přináší letošní počasí (zrušení VC Litomyšle, VC Ostravy a o tomto víkendu velké většiny dalších závodů z důvodů trvalého deště) vydává VV ČJF závazný výklad Všeobecných pravidel, nárdní úpravy N7 - Podmínky startů, odst. 6:

Způsob přihlašování - přihlášky lze zasílat výhradně prostřednictvím Jezdeckého Informačního systému ČJF (JIS), s výjimkou změn ve startovních listinách u Sportovců řádně přihlášených přes JIS do termínu uzávěrky a přihlášek zahraničních Sportovců startujících na národní licence cizí národní federace. Výměnu jezdce v sedle řádně přihlášeného koně za Sportovce nepřihlášeného do závodů přes JIS lze provést ze závažných důvodů se souhlasem hlavního rozhodčího. Jiné formy přihlášek jsou v rozporu s těmito pravidly, jsou zásahem do práv mateřských subjektů a mohou být důvodem k diskvalifikaci.

Toto znění pravidel ve svém důsledku znemožňovalo přehlášení jezdců, kteří byli řádně přihlášeni do jiných závodů, které byly v důsledku nepředvídatelných okolností (například trvalého deště) zrušené, protože JIS v současné chvíli neumožňuje otevření přihlášek po termínu uzávěrky.

VV ČJF v žádném případě nechce bránit jezdcům, kteří byli řádně přihlášeni na zrušené závody, aby mohli svou přihlášku přesunout do areálů, kde kolbiště ustálo i současné počasí.

Aby tak bylo možné VV ČJF vydává závazaný výklad ze všeobecných pravidel ke článku N7, odst.6 týkajícící se přihlášek na závody:

Pořadatel smí přijmout přihlášku celé dvojice Sportovec / kůň do již uzavřených či probíhajících závodů a to v případě, že byl Sportovec řádně a v souladu s pravidly přihlášen do jiných závodů, které byly zrušené v důsledku nepředvídatelných okolností.  Přihlášky po začátku závodů musí schválit HR a taková skutečnost musí být zaznamenána ve zprávě HR, kde musí být zapsáno z jakých zrušených závodů (číslo závodů, místo konání a datum zrušení závodů) byly dvojice přijaty a v jakém počtu. Do doby, než bude upraven Jezdecký informační systém tak, aby umožňoval přijmout přihlášku do závodů po uzávěrce, smí pořadatel takovou přihlášku přijmout i jinou formou, než přes JIS.0

 
 24.10.2020 - 24.10.2020

ZZVJ 24.10 2020 ve Svobodě nad Úpou


 10.10.2020 - 17.10.2020

Oblastní projekt - příprava před ZZVJ


více akcí >>

 
 02.09.2020

Pozvánka na hry pro pony děti z Jízdárny Proruby


 06.09.2020

Pozvánka na závody ve Svobodě nad Úpou


více novinek >>

 
 23.05.2020 - 23.05.2020

Svoboda nad Úpou
TJ Krakonoš Trutnov


 30.05.2020 - 30.05.2020

Jeřice
JK Jeřice


 20.06.2020 - 20.06.2020

Svoboda nad Úpou
TJ Krakonoš Trutnov


 11.07.2020 - 11.07.2020

Proruby
Jízdárna Proruby


více závodů >>

 
 27.09.2020 - 27.09.2020

Proruby
Jízdárna Proruby


více hobby závodů >>