TOPlist
<< zpět na novinky
 

Jezdecké závody ve všech disciplínách od 17.5.2021 bez nutnosti schvalování výjimky Ministerstva zdravotnictví

-> 18.05.2021
Na základě Mimořádného opatření č. 448 vlády České republiky ze dne 10.5.2021 platného s účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod je možné pořádání jezdeckých závodů a akcí ve všech disciplínách bez schválení výjimky Ministerstvem zdravotnictví ČR za splnění níže uvedených podmínek.

 

Ve výše uvedeném dokumentu již není uveden explicitní zákaz konání soutěží a turnajů bez schválení výjimky Ministerstvem zdravotnictví. Konání sportovních akcí je věnován čl. I, odst 15. Přílohy č. 1, daného Mimořádného opatření: 

 

"omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 2 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 10 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 50 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 2 osob musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak"

 

Z tohoto odstavce jasně vyplývá, že se mohou konat sportovní akce (včetně soutěží a turnajů), v nichž ve stejný čas sportuje maximálně 50 osob (což při jezdeckých akcích prakticky nelze překročit) a pořadatel zajistí splnění podmínek stanovených v bodu I/18:

"stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a)  osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b)  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c)  osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d)  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19."

Dále je pro pořádání sportovních akcí relevantní čl. I, odst 2:

omezuje přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních, a to tak, že je přípustná pouze ve vnějších prostorech, přičemž maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně účinkujících, sportovců, pořadatelů apod.) nesmí být vyšší než 700 osob, s tím, že

a)  všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 (viz. předchozí odstavec), a použijí po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem; ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,

b)  všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m, 

Shrnutí:

Od 17.5.2021 bude tedy možné pořádat jezdecké akce ve všech disciplínách, kdy krom výše uvedených 50 souběžně sportujících osob je tedy na dané akci povolena přítomnost dalších až 650 osob realizačních týmů sportovců (řidiči, trenéři, ošetřovatelé...), rozhodčích a personálu závodiště nutného k zajištění dané akce, v případě, že závodiště má identifikovatelná místa k sezení mohou být připuštěni i diváci do maximální kapacity 50% těchto míst k sezení. Pořadatel má však povinnost zajistit evidenci všech osob, které budou připuštěné do prostor závodiště, kontrolu splnění odst. 18 a jejich identifikaci po celou dobu konání dané akce.

 

 0

 
 02.09.2023 - 02.09.2023

Drezurní závody Jeřice - OM Královéhradeckého kraje


 24.06.2023 - 24.06.2023

Oblastní mistrovsví Královéhradeckého kraje skoky


více akcí >>

 
 16.04.2024

Program 2.zasedání rady ČJF 23.4.2024


 06.04.2024

Rozpis lotů – skoky 7. 4. 2024


více novinek >>

 
 17.06.2023 - 17.06.2023

Farma Turov - Liskovský
MR0063 - Farma Turov - Liskovský


 24.06.2023 - 24.06.2023

areál TJ Krakonoš 54224, Svoboda nad Úpou
MR0012 - TJ Krakonoš Trutnov


 02.09.2023 - 02.09.2023

Jezdecký klub Jeřice, z.s.
MR0015 - Jezdecký klub Jeřice, z.s.


více závodů >>

 
více hobby závodů >>