TOPlist
<< zpět na novinky
 

Zpráva z ČJF - POZOR NA INFEKČNÍ ANEMII PŘI DOVOZU KONÍ !!!

-> 22.10.2012
Velice důležitá informace pro osoby dovážející koně ze zahraničí ? včetně zemí EU! Tiskovou zprávu Státní veterinární správy čtěte

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

TISKOVÁ ZPRÁVA 5. 10. 2012

Infekční anémie koní se šíří?

Kromě toho, že infekční anémii koní (nakažlivou chudokrevnost koní) šíří savý hmyz, je
možné, aby se nakazili jedinci například transfuzí. Takovéto případy byly zaznamenány
v Německu v souvislosti s dovozem nemocných koní z Rumunska.
O riziku jsme před časem chovatele informovali, zejména pokud by šlo o nelegální dovozy.
Žádný takový případ v ČR nebyl zjištěn.
Ovšem nebezpečí přichází z nečekané strany. Na jednání veterinárních odborníků členských
zemí v Bruselu zazněly v posledních měsících dvě významné informace:
V září Německo informovalo o případech infekční anémie koní (Severní Porýní-Vesfálsko
4x, Porýní-Falcko 3x) po podávání infikované plazmy koním na jedné veterinární klinice.
Případy byly zjištěny v polovině měsíce srpna. Dosud bylo identifikováno 19 příjemců
plazmy. Kůň, od něhož byla plazma odebrána, uhynul dne 29. 6. 2012. Všech 19 nakažených
koní bylo utraceno. Stanovena kontrolní omezení pro koně, kteří byli v kontaktu s rizikem
(potencionálně až 2000 kusů zvířat). Dále byly došetřeny všechny kontakty
s kontaminovanými zvířaty.
A v říjnu Německo doplnilo předchozí informaci s tím, že bylo potvrzeno dalších 10
pozitivních případů. Definovány tři kategorie podezřelých zvířat: příjemci plazmy; zvířata,
která byla v kontaktu s těmito koňmi v ochranném pásmu; zvířata, která byla v dočasném
kontaktu s koňmi vykazujícími klinické příznaky. Německo zaslalo informaci o podezřelých
koních, kteří směřovali do jiných členských zemí. Jde o Belgii, Francii. Irsko, Itálii,
Lucembursko, Nizozemí, Švédsko, ale i o ČR, kam směřoval jeden kůň. Tuto skutečnost
prověřuje místně příslušná krajská veterinární správa, to znamená, že byl kůň umístěn do
karantény, odebrány vzorky krve a až po výsledcích laboratorního vyšetření budou přijaty
odpovídající kroky.
Z uvedeného lze vyvodit zásadní varování pro chovatele: Požadovat při nákupu koní,
popřípadě při přesunech, předložení výsledků laboratorních vyšetření, v tomto případě
zejména na infekční anémii koní.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS:
www.svscr.cz.0

 
 02.09.2023 - 02.09.2023

Drezurní závody Jeřice - OM Královéhradeckého kraje


 24.06.2023 - 24.06.2023

Oblastní mistrovsví Královéhradeckého kraje skoky


více akcí >>

 
 16.04.2024

Program 2.zasedání rady ČJF 23.4.2024


 06.04.2024

Rozpis lotů – skoky 7. 4. 2024


více novinek >>

 
 17.06.2023 - 17.06.2023

Farma Turov - Liskovský
MR0063 - Farma Turov - Liskovský


 24.06.2023 - 24.06.2023

areál TJ Krakonoš 54224, Svoboda nad Úpou
MR0012 - TJ Krakonoš Trutnov


 02.09.2023 - 02.09.2023

Jezdecký klub Jeřice, z.s.
MR0015 - Jezdecký klub Jeřice, z.s.


více závodů >>

 
více hobby závodů >>